Handelsbetingelser for vinduesvask

Hvad indebærer vinduesvask?
Ved en almindelig vinduesvask vil nedenstående blive afvasket:
- Skidt, som er tilføjet vinduerne på naturlig vis.

- Trafikfilm og pollen.

- Efterladenskaber fra dyr.

Har de følgende på deres ruder og ønsker det fjernet, vil der være tale om en afrensning:

- Silikone og klistermærke rester fra f.eks. nye vinduer.

- Kalk (brug aldrig haveslangen til at vaske din vinduer, da dette efterlader kalkrester).

- Cement, mørtel, maling, lak, olie og lignende.

Hvad med vejret?
Vi udfører vinduesvask i alt slags vejr – dvs. sne, regn og frost er ingen hindring.

Om vinteren, når der ligger sne, vaskes de vinduer, der er mulige at komme til på forsvarligvis.

Servicefradrag – Håndværkerfradrag:

Husk at De kan trække vinduespolering fra i skat!

Dette gøres ved at følge guiden på Skat’s hjemmeside

Reklamation:

Skulle der mod forventning opstå utilfredshed med det udførte arbejde, bedes De kontakte os pr. telefon eller mail samme dag, så vil vi sammen finde en løsning.

Bjergby Vinduespolering er ikke ansvarlig for skader, der sker med vinduerne/dørene som følge af svage glas, revner eller andet. Skulle uheldet være ude, skal De som kunde kontakte deres eget forsikringsselskab og få deres glasforsikring til at dække skaden. Skulle der mod forventning trænge vand ind i forbindelse med vinduesvask er dette ligeledes kundens eget ansvar.

Opdager en af vores medarbejder svagheder på vinduer/døre eller skader, så springes vinduet/døren selvfølgelig over.

Betalingsbetingelser:

Betalingen skal falde senest 8 dage efter et hvert besøg. Har vi ikke modtaget Deres betaling efter de 8 dage, vil De blive kontaktet første gang. Anden gang vi ikke har modtaget Deres betaling i rette tid, vil der pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

Opsigelse af abonnementet:

Opsigelsen skal ske pr. telefon eller mail.

Opsigelsen skal ske senest en uge før næste vask.

Prisregulering:

Ændring af antal vinduer

Ændring af interval

Ændring af stigearbejde

Indeksregulering (fortages en gang om året)

Områderne vi kører i:

9887 Bindslev (Tversted, Tannisby)

9870 Sindal

9850 Hirtshals (Tornby, Horne, Aabyen, Kjul, Asdal, Uggerby)

9840 Lønstrup

9830 Tårs (Ugilt)

9800 Hjørring (Bjergby, Mygdal, Astrup, Skibsby, Højene, Vidstrup, Ilbro)

Vores åbningstider:

Man-Tor: 07-17

Fre: 07-14

Lør: Lukket  

Søn: Lukket

Kontakt os på telefon: 91 60 70 80 for et uforpligtende tilbud!


Handels- og leveringsbetingelser for Algebehandling, facaderens og fliserens

Alge.nu er en del af Bjergby Vinduespolering

CVR nr.: 35598561

Søndervænget 14

9800 Hjørring

Tlf.: 91 60 70 80

Mail: bjergbypolering@hotmail.com

Hjemmesider: www.alge.nu eller www.bjergbyvinduespolering.dk


Bjergby Vinduespolering ejer domænet Alge.nu. Alge.nu hører ind under Bjergby Vinduespolerings CVR nr. og der er derfor tale om én virksomhed med to internetadresser. I nedenstående handels- og leveringsbetingelser vil virksomheden blive betegnet som Alge.nu, da disse betingelser er gældende for algebehandling og fliserens og ikke for vinduespolering.


Handelsbetingelser for Alge.nu er senest opdateret den 19. maj 2019


Når du bestiller algebehandling eller fliserens hos Alge.nu vil du modtage en ordrebekræftelse.

Du bedes sende os en mail retur, hvor du bekræfter nedenstående.


Handels- og leveringsbetingelser

1. Ordrebekræftelse

1.1 En aftale mellem Kunde og Alge.nu anses først for være indgået, når Alge.nu har fremsendt en ordrebekræftelse, eller personalet fra Alge.nu bekræfter din bestilling over telefon. Oplyser Kunden forkert e-mail eller ingen e-mail ved bestilling, får Kunden ingen ordrebekræftelse, men Kunden er fortsat bundet og underlagt disse handels- og leveringsbetingelser. Får man ingen ordrebekræftelse, men ønsker en, bedes man rette henvendelse til Alge.nu.

1.2 Annullering eller ændring af ordre kan herefter kun ske med Alge.nu’s skriftlige accept. Alle ordre er bindende i 6 måneder og kan derfor tidligst efter 6 måneder annulleres.


2. Priser

2.1 Alle anførte priser er inkl. moms

2.2 Den endelige pris vil fremgå af Alge.nu’s kvittering og prisen er iberegnet gældende moms, afgifter og andre gebyrer.

2.3 Alge.nu forbeholder sig retten til at regulere de aftalte priser for IKKE leverede ydelser i tilfælde af prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændring i arbejdslønninger eller lignende forhold.


3. Betaling

3.1 Betaling sker kontant på dagen eller fakturaen betales med påførte girokort nummer via netbank. Betalingsfristen er på netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.

3.2 Alge.nu har desværre ikke mulighed for at tage imod dankort eller Mobile Pay

3.3 Betaler Kunden ikke købesummen i rette tid, kan Alge.nu fra forfaldsdagen pålægge et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.


4. Levering af ydelse

4.1 Alge.nu kører normalt i Vendsyssel

4.2. Leveringsstedet er den adresse, der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.

4.3 Ved algebehandling af tag er det Kundens ansvar at taget er tilgængeligt. Skulle der stå havemøbler eller andet, som gør det besværligt at komme til, er det Kundens ansvar at fjerne dette.

4.4 Ved algebehandling og fliserens tages der vand ude hos Kunden i Kundens udendørs vandhane. Der tages også strøm hos Kunden. Kunden kan ikke opkræve Alge.nu for hverken vand eller el.

4.5 Ved algebehandling og/eller fliserens af fliser er det Kundes ansvar at rydde fliserne, således de er til at komme til, det gælder både havemøbler, krukker og lignende. Ligeledes kante græsset af og feje det værste mos/sand væk, for at få det bedst mulige resultat.

4.6 Vi leverer/udfører 95% af alle ordre indenfor de første 3 måneder. I enkelte tilfælde går der over 6 måneder. Ordre der er over 6 måneder kan Kunden annullere uden omkostninger.

4.7 Leveringstiderne er angivet omtrentligt og er ikke bindende, med mindre andet er skriftligt angivet i ordrebekræftelsen.

4.8 Alge.nu er desuden berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Alge.nu ikke er herre over, jf. I øvrigt pkt. 8


5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 De anvendte algebekæmpelsesmidler må IKKE udledes direkte til åer og vandløb, idet dette kan skade vandmiljøet. Det er derfor vigtigt, at Kunden senest ved bestilling af Alge.nu’s ydelser har sikret Dem, at Deres tagrender leder spildevandet direkte i den offentlige kloak, som sender vandet videre til rensningsanlægget.

De kan få oplysninger om afledning af spildevand ved Deres hjemkommune, eller De kan tjekkes Deres BBR.

5.1.1 Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset Kunden underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender Kunden at ville holde Alge.nu erstatningsfri for ethvert krav, der måtte opstå mod Alge.nu i denne anledning. Ligeledes erkender Kunden at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til Alge.nu.

5.2 Skulle Kunden have vandafledning til faskiner eller er usikker på, hvor vandet ledes hen, kan der påsættes støvsuger, som suger vandet op. Hvis der skal kobles støvsuger på pålægges der et gebyr på 500 kr. inkl. moms.

5.3 Ved algebehandling af tag/fliser er det vigtigt, at kunden oplyser, hvis der er bassin med fisk. Det er Kundens ansvar at vurdere, om algebehandling tæt på bassin er muligt. Det er meget vigtigt, at produkterne ikke kommer i bassinet. Dermed er det også Kunden, der er ansvarlig for at frakoble tagrenden, hvis vandet bruges til bassin eller planter.

5.4 Kunden er selv ansvarlig for at neddække evt beplantning, som kan tage skade af algebehandling. Produkterne påføres tag/fliser på den mest ansvarlige måde, men små vindstød kan få skummet til at flyve i den forkerte retning og dermed ramme beplantning.

5.5 Kunden bedes oplyse, hvis der er kloak/dræn på grunden, som let stoppes til, således Alge.nu kan tage højde for dette. Skulle kloak/dræn stoppes, da kan Alge.nu ikke holdes ansvarlig for dette og det er Kundens eget ansvar at få kloak/dræn renset.


6. Erstatningsansvar/følgeskader

6.1 Alge.nu er ikke erstatningsansvarlig overfor nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale.

6.2. Alge.nu er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader efter en algebehandling,fliserens,imprægnering eller facaderens det er udelukkende Kundens egen vurdering, om taget,fliserne eller facaden tåler algebehandling og om fliserne/facaden tåler fliserens/rens. Alge.nu kan derfor ikke stilles til ansvar for eventuelle skader mod tag såsom utætheder, overfladeskader eller lignende. Det samme gælder overfladeskader eller lignende på fliser.

6.3. Alge.nu er ikke erstatningsansvarlig for eventuel udskridning af fliser.

6.4 Alge.nu er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle genstande, såsom havemøbler, krukker og lignende.


7. Reklamation/Garanti

7.1 Krav vedrørende forsinkelser, mangler, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsendes skriftligt til Alge.nu senest 48 timer efter ydelsen er udført. Der kan først reklameres over algebehandling tidligst 6 måneder efter udførelsens dato, og det er et krav at Kunden har før- og efterbilleder, før billederne skal være taget 1 - 3 dage før algebehandlingen. Billederne skal være datomærket.

7.2 Vores garanti på fliserens gælder kun såfremt, at Kunde får fliserne imprægneret og efterfølgende algebehandlet minimum 1 gang om året hos Alge.nu. Vores 10 års garanti er på imprægneringen. Husk altid at gemme fakturer på algebehandling + fliserensen, da vi kun gemmer fakturer i 5 år.

7.3 I tilfælde af at virksomheden skulle blive solgt, vil garantien følge den nye ejer. I tilfælde af at virksomheden skulle lukke vil evt. restgaranti bortfalde


8. Force Majeure

8.1 Alge.nu er berettiget til at udskyde/annullere aftalte levering af ydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende eller forsinket levering, som helt eller delvist skyldes omstændigheder, der ligger uden for Alge.nu rimelige kontrolmuligheder. Dette kan for eksempel være pga. offentlige restriktioner, import- og eksportforbud, vejrlige forhold (fx skybrud, orkan og lignende), som ikke kunne være forudset af hverken Alge.nu eller Kunde på tidspunktet for indgåelse af aftalen.


9. Persondata

9.1 Alge.nu register og behandler personoplysninger i overensstemmelse med til enhver tids gældende regler herfor

9.2. Alge.nu er en del af Bjergby Vinduespolering. Det er Bjergby Vinduespolering, der registrerer og behandler alt data.